• Slidebg
    Enerji Kimlik Belgesi
    Enerji Kimlik Belgesi Teklifi Almak için Tıklayınız.
  • Slidebg

                                

Enerji Kimlik Belgesi

EKB Fiyat Hesaplama Aracı

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir ?

02 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmiş 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak  5 aralık 2008 tarihinde  çıkartılmış olan 27075 sayılı  “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.Mevcut Bina - Yeni Bina Nedir, Mülküm Hangi Kategoride?

Ülkemizde kanunlar çerçevesinde binaların sınıflandırılması için 2 tip bina tarifi getirilmiştir. Bunlar; Mevcut Bina ve Yeni Bina Yeni bina ve mevcut bina tanımları için milat olarak referans alınabilecek tarihleri ayırarak Yapınızın hangi statüde olduğunu  “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için - Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince - 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar "Yeni Bina", bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar "Mevcut Bina" olarak değerlendirilmelidir.

EKB Belgesi ile neyi göreceğim?Ne İşime yarayacak?

Özellikle tapu müdürlüklerinde satışı yapılan konut sayısının aylık ortalama 190.000 adet civarında  gittiği şu dönemde  ,BİNA EXPERLİĞİ kavramı ortaya çıkacaktır.Bir evin tüketim verilerini ve Enerji sınıfını  bilmek ve buna göre karar vermek ..
Nasılki bir araba alırken,bir makina ,eşya alırken özelliklerine bakar iken ..Milyonlar harcadığımız konutlara müşteri olarak sadece dışından,muhitinden,cam ,pencere,manzarasından bakarak karar veriyor iken..Artık Enerji kimlik Belgesi ve Bu belgeyi teknik olarak okuyan uzmanlar vasıtasıyla ;
-Yıllık ortalama tüketimler verilerinden ,binanın asgari eşyaları olan bir evde neleri aylık olarak cebinizden harcayacağınızı görmenize imkan verecektir
-Aynı muhitte 2 evi arasında kararsızsanız , muhit ve fiyat detayı bakarken artık Ekb belgesi ile de binanın belirleyeci özelliğinin dışındaki boya değilde ,içindeki teknik özellikler olduğunu insanlar anlayacaktır.
-Ekb /Bina Experliği :Satışını almak istediğiniz binayı , teknik olarak Ekb uzmanından rapor alma ve size almayı düşündüğünüz binaları karşılaştırma-pazarlıkta bulunma fırsatını verecektir.


Binamın Enerji Kimlik Belgesini Nereden Ve Ne Zaman Almalıyım?

Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu’nun” Geçici 6. maddesinin ikinci fıkrası gereğince 01.01.2020 tarihine kadar, Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. 

    Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisi yetkilendirilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından alınan uzun vadeli uzmanlık programlarını tamamlayan SMM mühendisler tarafından verilmektedir.
   Bu doğrultuda Mühendislik bilimlerinden  (Makine-İnşaat-Elektrik-Elektronik-Mimar) olan SMM (oda tarafından ayrıca     Mühendis Tescil belgesine sahip kişi/kurum/kuruluşlara verilen yetkidir.
    İlgili yetkili firmalar  Çevre bakanlığı sistemi olan BEP yazılımına bina mühendislik Etüd/hesaplamalarını binanızı YERİNDE  inceleyerek ve etüt ederek sisteme girmekte ve onaylarını alarak ekb belgesini teslim etmektedir.
Yeni binalar için bu belge yeni binalar ise yönetmeliğin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011 tarihinden itibaren alınması zorunlu hale gelmiş olup , yapı kullanım izin belgesi aşamasında ilgili idarelerce istendiğinden yeni bina sahibi vatandaşlarımızın yapması gereken ekstra bir işlem bulunmamaktadır.BİNANIZ İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) ALMANIN AVANTAJLARI NELERDİR? 

‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre; binaların alım, satım ve kiraya verme iş ve işlemlerinde ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB) düzenlenmiş olması zorunludur. Binanın/dairesin alım-satımında ve kiraya verilmesi sırasında “mal sahibi ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)’ni bir suretini alıcıya veya kiracıya vermek zorundadır. 

Enerji Kimlik Belgesi, dolaylı olarak yapıların rayiç bedelini etkilemektedir. Çünkü yapıda zaruri 
ihtiyaçlar için kullanılacak enerji sarfiyatı, yapının inşası ya da tadilatı sırasında kullanılan malzemenin kalitesini bu belge ile belgelendirilmiş olacaktır. Kaliteli malzeme kullanılan yapılarda ISI kaybı kat sayısı düşük çıkmaktadır. Bu nedenle yapı için tüketilen enerji sarfiyatının da minimum seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir. EKB İŞLEM ADIMLARI...
Bize ulaşabilir, Arayarak Detaylı Bilgi Alabilirsiniz. 

0 (544) 309 90 88Fiyat Teklifi Almak için Tıklayınız.

Hızlı ve Güvenilir EKB almak için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz